Lyrical or Musical Surrealism

 

Propun astăzi Suprarealismul Liric sau cel Muzical, dat fiind tematica, adaptabilitatea și includere realității într-o lume LIRICĂ.

Michael Cheval face din Suprarealismul clasic o notă distinctă, elegantă, plină de rafinament și armonie.

Fiecare tablou are câte un instrument muzical, iar bufonii sau personajele feminine trebuie să cânte sau să asculte o melodie – oricare.

Tematica este una subtilă, plină de înțeles – viața fără muzică este fadă, aproape că trece degeaba sau că exiști fără să trăiești.

Cheval  arată că picturile pot transmite sunete. parca asculți vioara pe care ți-o întinde arlechinul sau femeia care dă să apese pe clapele pianului. TOT mecanismul este simplu, nu e nimic complicat. Postarea în spații nedefinite, cu elemente animaliere.

Sunetele te vor învălui odată ce accepți pictura în sine. Dacă nu îți place, nu vei auzi nimic.

Pick-up-ul nu se va pune în funcțiune, trompeta nu va scoate niciun sunet dacă nu sufli.

Picturile lui Cheval trebuie ascultate ca sa intelegi in sine. Dacă te uiți  că e doar o vioară, cu doi cai și o tipă NU înțelegi la ce te uiți. 

Găsești mandoline, chitări, harpe, viori, pian, flaut… și parcă pe tematică sau în funcție de stare – mandolina=copilărie, chitara, harpa – idile, flirt, romantic…

Mai găsești printre tablouri lumea magică – zâne, spiriduși..- și basmele cunoscute într-o manieră proprie. Cenușăreasa nu are 2 șobolani la dovleac, ci doi dalmațieni, iar dedesubtul caleștii ceasul ticăie (legătura cu faptul că trebuia să se întoarcă înainte de miezul-nopții acasă, până când sunt valabile „caleașca și rochia”).

Albă ca Zăpada se uită în oglindă de mână și în spate pare că e regina cea rea…Scufița Roșie pune lapte lupului într-o farfurie …

Păpușarii țin în sfori pe privitori/spectatori. O altă viziune proprie.

Arta lui Cheval este plină de culoare, interacționează cu tine – prin sunete, poveste- și te transmută către noi raționamente în timp ce simți. O combinație bună, nu? Cerul de obicei e constituit dintr-o perdea cu forme umane sau fantastice – si acolo e o actiune (caii care alearga, bufoni, spirite, femei, harti de stari si gesturi).

Lumea lui se include într-o altă viziune, în timp ce poate fi descoperită într-o alta.

 

Today I propose Lyrical or Musical Surrealism, given the themes, adaptability and inclusion of reality in a LYRICAL world.

Michael Cheval makes Classic Surrealism a distinct, elegant note full of refinement and harmony.

Each painting has a musical instrument and the buffoons, the female characters must sing or listen to a song – any kind.

The theme is subtle, meaningful – life without music is empty, it almost passes in vain if you live without it.

Cheval shows that paintings can transmit sounds. As if you were listening to the violin played by you or the woman who pushes the piano keys. ALL the mechanisms is simple, it’s nothing complicated. Posting in undefined spaces with animal elements.

Sounds will envelop once you you accept the painting itself. If you do not like it, you will not hear anything.

Pick-up will not work, the trumpet will not emit any sound if you do not blow in it.

Cheval’s paintings must be heard to understand themselves. If you look at the painting and all you can see it’s just a violin, two horses and a chick You do not understand what you’re looking at.

You can find mandolins, guitars, harps, violins, piano, flute … and these can be associated by theme or status – mandolin = childhood, guitar, harp – idiots, flirting, romantic …

You can find among the pictures the magic world – fairies, spirits … – and fairy-tales that you know appear in Cheval’s own way:

Cinderella does not have two rats at the pumpkin but two Dalmatians, and underneath the cage the ticking clock (makes the connection with the fact that they had to return before midnight at home until the “gauntlet and dress” are valid).

Snow White looks in the mirror by the hand, and in the back she seems to be the evil queen …

The Red Riding Hood puts milk to the wolf on a plate …because he’s hungry.

Puppets hold the viewers -another Cheval’s own vision.

Cheval’s art is colorful, interacts with you – through sounds, stories – and convey you to new judgments as you feel. A good combination, right?

The sky usually consists of a curtain of human figures or fantastic form – and there is an action (running horses, buffoons, spirits, women, state maps and gestures).

His world is included in another vision, while it can be found in another.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

You must be logged in to post a comment.